Vịt trời hậu bị chất lượng cao

Trang trại Vịt trời Thống Nhất chuyên cung cấp Vịt Trời Hậu Bị chất lượng cao Toàn Quốc

Tìm hiểu quy trình kỹ thuật nuôi vịt trời giai đoạn hậu bị

Giai đoạn lên hậu bị là giai đoạn từ tuần thứ 8 đến khi bắt đầu đẻ, trong suốt thời gian này cần cho vịt phát triển dưới điều kiện tự nhiên...
Giá: 400.000 vnđ

Vịt hậu bị chọn lọc 4

Trang trại Vịt Trời cung cấp Vịt hậu bị chọn lọc loại 4 chất lượng cao Toàn Quốc.
Giá: 320.000 vnđ

Vịt hậu bị chọn lọc 2

Trang trại Vịt Trời cung cấp Vịt hậu bị chọn lọc 2 chất lượng cao Toàn Quốc.
Giá: 300.000 vnđ

Vịt hậu bị 3 tháng tuổi

Trang trại Vịt Trời cung cấp Vịt hậu bị 3 tháng tuổi chất lượng cao Toàn Quốc.
Trang chủ | Giới thiệu | RSS | Liên hệ | Chia sẻ: Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google+

CHIA SẺ MÔ HÌNH TRANG TRẠI NUÔI VỊT TRỜI THIÊN NHIÊN

Copyright © Vịt Trời.