• Tuyển nhân viên phát triển thị trường

Tuyển nhân viên phát triển thị trường cho trang trại Vịt Trời.

Tuyển 1 nhân viên văn phòng

Yêu cầu : Tốt nhiệp ĐH

Học lực : Khá

Hăng say trong công việc ...

 

Trang chủ | Giới thiệu | RSS | Liên hệ | Chia sẻ: Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google+

CHIA SẺ MÔ HÌNH TRANG TRẠI NUÔI VỊT TRỜI THIÊN NHIÊN

Copyright © Vịt Trời.