Trang trại Vịt Trời Thống Nhất tuyển dụng

Trang trại Vịt Trời Thống Nhất tuyển dụng nhân viên tại tất cả các vị trí tại Thanh Hóa

Tìm đối tác kinh doanh làm nhà phân phối bán "vịt trời"

Hiện Nay do nhu cầu thị trường nông nghiệp và thị yếu người dùng sản phẩm "vịt trời". Chúng tôi muốn phát triển và mở rộng sản phẩm nông nghiệp trên toàn Việt Nam

Tuyển nhân viên phát triển thị trường

Tuyển nhân viên phát triển thị trường cho trang trại Vịt Trời.
Trang chủ | Giới thiệu | RSS | Liên hệ | Chia sẻ: Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter Chia sẻ lên google+

CHIA SẺ MÔ HÌNH TRANG TRẠI NUÔI VỊT TRỜI THIÊN NHIÊN

Copyright © Vịt Trời.